De hypotheek voor de particuliere klant

Hypotheken

Financiële producten en voorzieningen zijn de laatste jaren steeds adviesgevoeliger geworden. Mede door veranderende regelgeving vraagt dit om externe deskundigheid. Het aanbod van producten met een diversiteit aan voorwaarden is enorm toegenomen. Het maken van de juiste keuzes hierin is van groot belang. Ten slotte gaat u als klant een langdurige verplichting aan. Mede door veranderende regelgeving vraagt dit om externe deskundigheid.

De overheid stimuleert eigen woningbezit maar inmiddels is daar het nodige in veranderd. Op dit moment is een Starterslening beschikbaar, afhankelijk van budgetten maar ook afhankelijk per gemeente.

Starterslening

De afgelopen periode zijn veel starters met behulp van een Starterslening geholpen aan een woning. Dit was een enorm succes. De beperking is dat niet iedere gemeente dit kan aanbieden en dat het aanbieden ook afhankelijk is van het beschikbaar gestelde budget. Informeer bij ons naar de mogelijkheden!

Er is veel mogelijk en u kunt natuurlijk besluiten zelf een aantal instellingen af te gaan en veel tijd te steken in allerlei gesprekken, maar u kunt ook kiezen voor het advies en uitbesteden/regelen via ons kantoor omdat wij toegang hebben tot nagenoeg alle geldverstrekkers w.o. de reguliere bankinstellingen.