Crowdfunding

Oorzaak ontstaan Crowdfunding:
Vanwege de krediet- en bankencrisis zagen bepaalde personele (meestal gewezen) bankiers de noodzaak in dat de markt een nieuwe impuls nodig had om zich verder te kunnen ontwikkelen. Het MKB en startende ondernemers hebben kapitaal nodig om te groeien en de nodige aankopen te doen. Daarnaast heeft de gemeenschap kans om geld te beleggen en bij te dragen aan maatschappelijke projecten.

Via een crowdfunding platform wordt een aanvraag ingediend en beoordeeld voor het starten van een zaak, verbouwen van een woning, investering in bedrijfsmiddelen of andere zaken.

Dat is zeg maar de behoefte die ontstaat aan kapitaal.

Die behoefte wordt ingevuld, samen met (andere) particulieren en bedrijven, door geld aan elkaar op basis van een contract te lenen voor dat betreffende investeringsdoel via het platform.

Als investeerder weet u precies waarin u investeert en wanneer de lener betaalt. Als lener bepaalt u zelf het geldbedrag, de jaarrente en de looptijd. Dat is de ene kant van het Crowdfunding verhaal.

Met het geld van de investeerders kan het platform vervolgens particulieren en ondernemers weer helpen.

Hoe werkt het in de praktijk?
Stel: je hebt een fantastisch idee voor je toekomstige bedrijf, je huidige bedrijf of een project. Maar het er ontbreekt geld om het idee waar te kunnen maken. Hoe kom je aan een (start-) kapitaal? Een investeerder vinden lukt niet en de bank wil je geen lening te verschaffen. Einde verhaal? Nee!

De afgelopen jaren heeft namelijk een nieuwe financieringssoort de kop opgestoken en ook in Nederland krijgt het principe inmiddels meer voet aan de grond. De naam: crowdfunding.
Vrij vertaald: investering door de massa. Ofwel: een groep mensen steekt (vaak een kleine hoeveelheid) geld in een (bedrijfs-) concept.
Om kapitaal te verkrijgen, bied je je concept aan op één van de crowdfunding-platforms op internet.  Daarbij vermeld je het bedrag dat je nodig hebt, bijvoorbeeld € 25.000,- en stel je de termijn vast waarop je het bedrag bij elkaar wilt hebben. Iedereen die je project ziet, kan investeren. Iedereen die dat wil, kan een (klein) bedrag inleggen waardoor uiteindelijk het hele project gefinancierd kan worden. Je ontvangt het geld pas daadwerkelijk als ten minste 100% van het benodigde bedrag is toegezegd. En mocht je je financiering niet rond krijgen binnen de vastgestelde termijn, dan krijgen degenen die al betaald hebben hun geld terug.
Doelen kunnen ook zijn: startkapitaal bedrijf, woning of woning verbouwen of andere kosten financieren.

Looptijd lening
Over het algemeen 6 maanden en maximaal 84 maanden.

Minimaal bedrag lening
Ga uit van € 1.000,-

Waarom zou ‘de crowd’ investeren?
Als iemand financiering van een bank of een investeerder krijgt, spelen in het overgrote deel van de gevallen de (uiteindelijke) financiële voordelen voor die bank of investeerder een grote rol.
Bij crowdfunding is ‘geld’ meestal niet de reden om te investeren. Het gaat vooral om goodwill richting de ondernemer of initiatiefnemer en het goede gevoel dat de investeerder krijgt als hij kan bijdragen aan een initiatief waar hij helemaal achter staat.

Wie is je crowd?
Vaak vormen vrienden, familie en bekenden het begin van je crowd. Zij raken enthousiast door je plannen en willen je er graag bij helpen om die plannen te realiseren. Om je crowd groot genoeg te krijgen, zul je ook mensen van buiten je directe netwerk moeten aantrekken. Voor hen zul je doorgaans meer moeite moeten doen voordat ze bereid zullen zijn om in jou te investeren. Sympathie en vertrouwen is hierbij van groot belang.
Als mensen geïnteresseerd zijn in je plannen en willen investeren, houd ze dan daarna ook op de hoogte van de vorderingen en ontwikkelingen, bijvoorbeeld via een blog of social media. Ze zijn vaak veel meer geïnteresseerd in je persoonlijke verhaal dan in het eventuele rendement. En als je investeerders enthousiast zijn (en blijven), is de kans groot dat zij ook anderen overhalen om in je project te investeren.

Hoe kan iemand investeren?
Je crowd kan op een aantal manieren investeren:

  • doneren: je crowd geeft geld en krijgt er niets voor terug, behalve een goed gevoel;
  • sponsoren: men krijgt een niet-financiële beloning terug, bijvoorbeeld een exemplaar van het boek dat je wil uitgeven of een naamsvermelding op je website;
  • uitlenen: je crowd krijgt het geleende bedrag na verloop van tijd met rente terug;
  • participeren: je crowd deelt in de waardeontwikkeling van het project.

Voor wie kan crowdfunding een uitkomst zijn?
In allerlei gevallen kan crowdfunding een uitkomst zijn: voor (startende) ondernemers, voor creatieve projecten, voor het realiseren van kunst, voor maatschappelijke projecten in binnen- en/ of buitenland, voor sportprojecten, wijkinitiatieven, schrijvers, goede doelen, muzikanten, journalisten, fotografen enzovoorts. Kortom: teveel om op te noemen.

Als onafhankelijk intermediair zijn wij zeer blij met Crowdfunding. Heeft u interesse? Ons kantoor is aangesloten als bemiddelaar van een Crowdfunding organisatie en kan rechtstreeks aanvragen indienen.